Mreža regionalnih muzejev na prostemhttp://www.skansen.si/mreza

Projekt Mreža regionalnih muzejev na prostem Dolenjske in Bele krajine  je del LIN LAS DBK 2009 in je delno sofinanciran iz sredstev Leader, 4. Osi, EKSRP«

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.http://www.skansen.si/mreza
DODRODOŠLIhttp://www.skansen.si/mreza